STRAH PRED NEUSPEHOM

S strahom pred neuspehom se sooča mnogo ljudi. Strah nas ohromi in s tem preprečuje, da bi življenje in potenciale, ki jih imamo, vzeli v svoje roke in uspeli. Povezuje se s strahom pred kritiziranjem in/ali zavrnitvijo. Kritično mišljenje ponotranjimo in vprašanje, le kdo sem jaz, da bi se lotil nečesa tako pomembnega, odmeva v nas. Odgovor je vse prevečkrat: »Nihče!«
Problem se pojavi, ko strah pred neuspehom prevladuje. Ker si zaradi strahu ne dovolimo pasti, se zatečemo v perfekcionizem ali pa ohranimo obstoječe stanje oziroma status quo. Torej, če ne naredim ničesar, ne morem neuspeti.
Želja po uspehu vedno vključuje tudi tveganje. Bolj ko si ustvarjalen, več napak boš naredil. Izogibanje napakam pa uniči ustvarjalnost. Ljudje, ki se soočajo s strahom pred neuspehom, se zavedajo, da je rezultat nekega dela lahko tudi neuspeh. Vendar to ničesar ne pove o njih kot osebi. Medtem pa ljudje, ki dovolijo, da jih neuspeh ohromi, to  jemljejo osebno. Če je neki projekt neuspešen, pomeni, da so oni »nesposobni, neumni«. Strah pred neuspehom pa ne povzroča le psihične obremenitve, temveč vpliva tudi na naše telesno počutje, saj zvišuje stres.

Ne uspem, torej sem
Vsi uspešni ljudje so v življenju izkusili tudi neuspeh in naleteli na kritiko okolice. Moramo se zavedati, da uspeh ni delo, opravljeno brez napak, temveč se uspeh skriva v načinu, kako se soočiš z napako.
Napaka je po navadi ključ za rešitev problema. Kljub temu se veliko ljudi boji uspeti, ker se bojijo, da bodo naredili napako. Verjamejo, da so vse napake škodljive, v resnici pa je večina napak človeku v pomoč in potrebna. Napaka nas spodbuja, da naredimo nekaj drugačnega in najdemo optimalno in ustvarjalno rešitev. Ko v življenju doživimo večji ali manjši neuspeh, je pomembno, da napako prepoznamo in jo osvetlimo iz več zornih kotov. Pri tem se lahko tudi obrnemo po pomoč k drugim ljudem, ki imajo pogosto drugačne rešitve, ustvarjalne predloge in spodbudno besedo za človeka v stiski. Soočanje z napakami ni lahko, vendar je koristno za rast in krepitev  samozavesti. 

Perfekcionizem
Danes tudi nekatere institucije v družbi prilivajo olje na ogenj strahu pred neuspehom. Mnoge institucije si namreč jemljejo za vodilo  perfekcionizem, pri čemer je neuspeh nesprejemljiv. Samo takojšen uspeh zadovolji njihova pričakovanja. Po eni strani družba spodbuja inovativne rešitve, hkrati pa kaznuje neuspeh. Torej, če tvegaš, da nekaj dosežeš po neustaljenem vzorcu, se hkrati izpostaviš kritiki. Neka raziskava je pokazala, da nagrajevanje delavcev, ki so delali pri inovativni rešitvi in doživeli neuspeh, vodi, dolgoročno gledano, do uspešnejšega dela.

Minuli uspeh
Nekateri ljudje, ki so v preteklosti že dosegli uspeh, se vedno znova vračajo k temu uspehu in ne naredijo ničesar več za korak naprej v prihodnost. Tudi v tem se lahko skriva strah pred neuspehom. Bojijo se, da ne bodo dosegli ali obdržali minulega uspeha ali pa se bo pokazalo, da njihov uspeh le ni tako briljanten, kot se je zdelo sprva.
Ko uspeh postane stalnica v življenju nekoga, lahko postane to zanj  ovira, če se posledično boji pasti, saj zaradi uspešnosti postopoma postane neuspeh nepredstavljiv.

Kako se soočiti
Akcija – strah nas ohromi, premagamo ga lahko, če stopimo v akcijo in se premaknemo iz okoliščine, v kateri smo obstali.
Vztrajaj – ne vdaj se ob prvem neuspehu. Skušaj najti drugo rešitev, preveri, ali si si zastavil realen cilj, prilagodi in spremeni taktiko za dosego cilja. Včasih pa je treba spremeniti cilj, saj nas omejujejo naše zmožnosti. To, da se zavedamo svojih omejitev in jih sprejemamo,  je že uspeh. Tako nekdo, ki je želel postati profesionalni baletnik, a zaradi postave tega ne bo mogel doseči, postane učitelj baleta. Tako ostane v stiku s svojo strastjo, vendar sprejme drugačno vlogo.
Sprejmi neuspeh kot del uspeha – pričakuj, da boš kdaj tudi padel. Neuspeh ni oseben, saj ga doživljamo vsi ljudje. Raziskave so pokazale, da ljudje z nizko samozavestjo lahko neuspeh posplošijo in sklepajo, da so na splošno nekompetentni. Ko ločimo neuspeh od sebe, ga je tudi laže sprejeti.

Gradimo na sposobnosti
Veliko ljudi se ukvarja s svojimi napakami in se obremenjuje z njimi, redki pa se osredotočijo na svoje potenciale, nadarjenost in ustvarjalnost. Ali je egoistično, če gradimo na svoji moči? Nikakor! Nekateri menijo, da bi morali biti v prvi vrsti ponosni na svoje sposobnosti.
Marsikdo omejuje samega sebe in posledično žal ne doseže niti delčka tistega, česar je sposoben, ker se boji tvegati, saj ga je strah, da bo naredil napako. Tudi če se le bežno spomnimo ali pa smo to popolnoma pozabili, smo že v zgodnjih letih doživeli številne  neuspehe, s katerimi smo se soočili in jih premagali. Nikar ne pozabite na svoje neuspele poskuse hoje, ko smo se učili hoditi – navsezadnje   zdaj hodimo.
Torej, hodite pokončno, bodite ponosni na svoj uspeh in bodite hvaležni za neuspeh, kajti to je priložnost, da se urite v svoji ustvarjalnosti, da prosite za pomoč, se soočite s svojimi omejitvami in nelagodnimi občutki, da se soočite s sabo in s tem postanete močnejši.

*Članek je bil objavljen v reviji Vzajemna

Comments are closed.