EMDR

V zadnjem času je povpraševanje po EMDR metodi vse večje. Občutek zaupanja in varnosti v terapevtskem odnosu, je ključni element za uspečno terapijo, zato EMDR metodo uporabljam pri obstoječimi klienti, s katerimi je zaupanje že vzpostavljeno.

V primeru, da bi radi prišli izključno na EMDR, bomo pred tem potrebovali nekaj terapevtskih seans, kjer bomo zgradili varen odnos in nato nadaljevali z EMDR protokolom.

V praksi poznamo več EMDR protokolov, sama uporabljam 8-fazni EMDR protokol po Francine Shapiro. Prav tako pa sem usposobljena za EMDR protokol pri akutnem stresu in EMDR protokol pri trajajočem travmatičnem stresu po Dr. Ignacio (“Nacho”) Jarero:

  1. EMDR protokol pri akutnem stresu: Metoda je primerna za posameznike ali skupine, ki predelujejo isti travmatični dogodek. Gre za zgodno intervencijo, takoj po travmatičnem dogodku. Čeprav si mnogi ljudje po travmi opomorejo v razmeroma kratkem času, je lahko trpljenje intenzivno. Ta EMDR protokol pomaga pri ublažiti stresa in preprečuje razvoj Posttravmatske stresne motnje. Prvo se naredi kratko anamnezo, nato pa se začne s procesiranjem travmatičnega dogodka. Protokol se lahko izvaja nekajkrat na dan in/ali nekaj dni zapored. Protokol je primeren takoj po nesreči, travmatičnem porodu, napadu, naravnih nesrečah itd.
  2. EMDR protokol pri trajajočem travmatičnem stresu je primeren za posameznike ali skupine. Izvaja se ga pri trajajočih stresnih situacijah. Prav tako se pri tem protokolu naredi kratko anamnezo, nato pa se začne s procesiranjem trajajočega travmatičnega dogodka. Protokol se lahko izvaja nekajkrat na dan in/ali nekaj dni zapored. Protokol je primeren za ljudi s kronično boleznijo, trajajočo travmo (na primer okrevanje po naravni katastrofi, revščina, pandemija), ljudi, ki so doživeli več zaporednih travmatičnih dogodkov (npr. več smrti zapored) itd.

Glede na vaše okoliščine vam bom predlagala kateri EMDR protokol najbolj ustreza vaši situaciji.

Cena
-individualna 90 EUR/50 minut – pogosto sta potrebni dve seansi skupaj, da se zagotovi dovolj časa za predelavo.
-skupina 150 EUR/ 60 minut – največ do 10 ljudi, ki predelujejo isti travmatični dogodek

Seanse lahko potekajo prek spleta ali v živo.

EMDR metoda ni primerna za osebe, ki so odvisne od psihoaktivnih snovi, trpijo za psihozo ali disociativno motnjo. Če bom v katerem koli delu procesa ocenila, da EMDR ni dovolj varna metoda za vas, se bomo pogovorili o različnih možnostih, ki so boljše/varnejše za vašo situacijo.