PSIHOTERAPIJA

Photo by Joe deSousaDobrodošli na moji strani!

V privatni psihoterapevtski praksi delam od leta 2012. Pet let sem se izobraževala na področju psihoterapije, od tega dve leti na Propedevtiki in tri leta v Psihodinamski psihoterapiji. Imam psihoanalitsko- ECPP (European Confideration of Psychoanalitic Psychotherapies) kot tudi europsko- ECP (European Certificate of Psychotherapy) diplomo.

Na splošno je psihoterapija proces v katerem posameznik postopoma zamenja destrukrivne vzorce vedenja z bolj zdravimi. Pomemben element psihoterapije je odnos med terapevtom in klientom. Varen, neobsojajoč prostor daje človeku možnost, da raziskuje samega sebe (Več o psihoterapiji/kdaj poiskati pomoč TUKAJ).
V psihoterapiji poznamo več različnih prostopov. Sama združjem več metod in tehnik ter način dela prilagodim vsakemu posamezniku posebej.

Kje začeti? Naprej se dogovorimo za uvodno srečanje, kjer predstavite zakaj ste prišli na terapijo, jaz pa vam opišem svoj način dela in terapevtski dogovor. Po uvodnem srečanju začnemo s terapevtskim delom. Srečanja potekajo enkrat, po potrebi, dvakrat tedensko.

Področja obravnave:
anksioznost, panične motnje, panični napadi (več tukaj, tukaj in tukaj);
depresija, depresivno razpoloženje;
poporodna anksioznost, poporodna depresija, poporodna obsesivno kompulzivna motnja (več tukaj)
slaba samopodoba, občutek manjvrednosti, občutki krivde (več tukaj);
obsesivno kompulzivna motnja, vsiljivke, samopoškodovanje (več tukaj);
težave v odnosih, pri navezovanju stikov;
manična depresija/bipolarna motnja…

 

Save

Save