CENIK

INDIVIDUALNA TERAPIJA V BERLINU (50 minut)
70 EUROV

INDIVIDUALNA TERAPIJA ONLINE (50 minut)
70 EUROV

POMOČ PRI ŽALOVANJU (online ali Berlin, 50 minut)
70 EUROV

PARTNERSKA TERAPIJA (online ali Berlin, 60 minut)
110 EUROV

TERAPIJA ZA PRIJATELJE (online ali Berlin, 60 minut)
110 EUROV