O MENI

V privatni psihoterapevtski praksi delam od leta 2012. Pet let sem se izobraževala na področju psihoterapije, od tega dve leti na Propedevtiki in tri leta v Psihodinamski psihoterapiji. Imam psihoanalitsko- ECPP (European Confideration of Psychoanalitic Psychotherapies) kot tudi europsko- ECP (European Certificate of Psychotherapy) diplomo.

Na splošno je psihoterapija proces v katerem posameznik postopoma zamenja destrukrivne vzorce vedenja z bolj zdravimi. Pomemben element psihoterapije je odnos med terapevtom in klientom. Varen, neobsojajoč prostor daje človeku možnost, da raziskuje samega sebe. Več o psihoterapiji/kdaj poiskati pomoč najdete TUKAJ.

V psihoterapiji poznamo več različnih prostopov. Sama združjem več metod in tehnik ter način dela prilagodim vsakemu posamezniku posebej.

Kje začeti? Naprej se dogovorimo za uvodno srečanje, kjer predstavite zakaj ste prišli na terapijo, jaz pa vam opišem svoj način dela in terapevtski dogovor. Po uvodnem srečanju začnemo s terapevtskim delom. Srečanja potekajo enkrat, po potrebi, dvakrat tedensko.