ZAPRT MED ŠTIRIMI STENAMI

Skype terapije je primerna za ljudi, ki zaradi začasnih ali stalnih ovir, ne morejo obiskovati psihoterapije v živo.

Začasne ovire
Pri začasnih ovirah imam v mislih ljudji, ki zaradi različnih razlogov začasno ne morejo zapustiti doma. Če smo dolge mesece, zaradi bolezni, poškodbe, rizične nosečnosti, poporodne depresije, poporodne anksioznosti, poporodne obsesivno kompulzivne motnje itd., zaprti med štirimi stenami, to samo še pripomore k našemu slabšemu počutju.
Prav tako nove mamice težko najdejo čas zase, kaj šele za obiskovanje terapije, razen če stanje ni tako hudo, da je to neizogibno. Da se izognemo slednjemu, si je priporočljivo poiskati pomoč čim prej.

Stalne ovire
Pri stalnih ovirah imam v mislih stalno telesno oviranost in stanja, ki nas lahko zelo omejijo, če si ne poiščemo pomoči. Sem spada socialna fobija, agorofobija, anksioznost, depresija, obsesivno kompulzivna motjnaj. Čeprav pri slednjih stanjih lahko zapustimo dom, največkrat nimamo motivacije ali pa si ga ne upamo. Pri teh stanjih, je pomembno, da si pomoč najdemo čim prej, saj se s časom slabšajo. Izolacija, občutek osamljenosti in izguba občutka za svet okoli sebe, so velik problem pri ljudeh, ki se zadržujejo samo v svojem varnem okolju.

 

Comments are closed.